การใช้งานจำเป็นต้องซื้อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใหม่หรือไม่ ?

สามารถทำงานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด