มีอะไรใหม่

นอกจากจะมีมีการใช้งานที่สะดวกกับสามาร์ทโฟนแล้ว Easy App ยังรวบรวมความง่ายต่อการใช้งานกับ Function อื่นๆ เช่น

  • Sales Page เพื่อกระตุ้นยอดขายและแสดงถึง Product ของคลินิก
  • มีระบบ Scan ข้อมูลบัตรประชาชนของลูกค้า เพื่อข้อมูลของลูกค้าที่แม่นยำ โดยไม่ต้องกรอกหรือบันทึกข้อมูลด้วยตัวเอง
  • ระบบบัตรสมาชิก VIP Member เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ให้กับลูกค้า
  • Dashboard แสดงข้อมูลภาพรวม เชิงลึกต่างๆของคลินิก สามารถสรุปยอดรายวัน / รายเดือน / รายปี / สรุปยอดชำระ / ค่าใช้จ่ายต่างๆ