วิธีใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก (User manual)

โปรแกรมอีซี่คลินิก

คู่มือการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรม หลายครั้งที่ผู้ใช้งานนำโปรแกรมไปใช้แล้วเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน User manual นั้นจะช่วยให้เราไม่ต้องตอบคำถามซ้ำซ้อนจากผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและปฏิบัติตามได้เลย

การใช้งานเบื้องต้น