ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms Of Use)

นิยามในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่าง Easy Clinic โปรแกรมจัดการคลินิก โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการรับบริการของท่าน

การให้บริการ” การเช่าที่ผู้เช่าสามารถใช้โปรแกรมคลินิกออนไลน์ easy app clinic โดยจำกัดเวลาการใช้งานและบำรุงรักษารายปี
เวลาปกติบำรุงรักษา” หมายถึง บำรุงรักษาให้คำปรึกษาการใช้งานต่าง ๆ ตามช่วงเวลาปกติระหว่าง 09.00 น. – 17.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันหยุดราชการ
ค่าพัฒนาฟังก์ชั่นเพิ่มเติม” หมายถึง ค่าพัฒนาฟังก์ชั่นที่ลูกค้าร้องขอเป็นพิเศษ ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทาง easy app

ผู้เช่าตกลงเช่า Easy Clinic โปรแกรมจัดการคลินิก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Easy clinic software ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” หรือ “คอมพิวเตอร์แบบคลาวด์” มีรายละเอียดการสมัครใช้งานดังนี้

  • ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • ผู้ใช้งานจะต้องดูแลรับผิดชอบจัดการเพิ่ม-แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งานเอง
  • ห้ามทำการละเมิดนำข้อมูลไปเผยแพร่ คัดลอก ดัดแปลง ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด นำไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายต่อบุคคลอื่น